-

26 February 2012

Сенчање (Stippling)

Сенчањето како еден од методите за сликање -Штедлер техничко пенкало (рапидограф) 0,3 и 0,5
Staedtler technical pen nib 0.3, 0.51 comment: